YENİ MARKA SATIŞ-PAZARLAMA VE ÜRÜN DANIŞMANLIĞI

Pazara yeni gelecek ürünler ve/veya pazardaki ürünler için tüm Türkiye genelinde OTC-OTX ve ilaç dışı ürünlere özel eczane projeleri oluştururuz. Sadece eczaneye özel yüksek bilgi birikimimiz ile yeni nesil eczane ürünleri geliştirmeye, ürün satış pazarlama aksiyonları kurmaya ve marka özelinde ileri eczane danışmanlık programları ile ilerliyoruz.  


SATIŞ-PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI 

Tanımlı pazar segmentasyonu 
Satış-pazarlama hikayesinin yaratılması 
Ürün grafiklerinin-broşürlerin tasarlanması
Fiyatlandırma stratejisinin kurulması 
Yıllık satış planının hazırlanması 
Yıllık pazarlama planının öngörülmesi
Finansal karlılık planı hazırlanması 
Rekabet markaları ile rafta konumlandırma 
Rafta görünürlük ve merchandising çalışmaları 
Hekim çalışmaları ve reçete planlama 
Ulusal ilaç depo aksiyonları ve danışmanlığı 
TR eczaneleri hedefleme danışmanlığı
Eczane bayilik ve eczane aksiyonları danışmanlığı 
Eczane pazar yerleri ile  satış-pazarlama danışmanlığı 
Online kanallar ile satış-pazarlama danışmanlığı 
Alternatif kanallar ile satış-pazarlama danışmanlığı
Tüketici pazarlama aksiyonları planlanması 
Yıllık ve mevsimsel kampanya planı 
İnfulancer planı ile pazarlama danışmanlığı
İlaç dışı ürün tanıtım, stratejik medya konumlandırma 
Ulusal reklam çalışmaları ve prodüksiyon çalışmaları 
Profesyonel sosyal medya danışmanlığı
SEO ve dijital görünürlük çalışmaları 

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI 

OTC, OTX sağlık ürünleri pazara özel araştırma ve geliştirme
Endikasyonlara göre ürün geliştirme 
Farmasötik formları oluşturma 
Hammadde ve stabilizasyon çalışmaları 
Ambalaj tasarımı ve fiyatlandırma matematiği 
Üretim ve lojistik danışmanlığı