ECZANE YÖNETİM KOÇLUĞU

Bu program, yeni açılmış veya mevcut eczanelere özel olarak planlanır. 

Temelde yönetim danışmanlığı ile eczanede insan kaynakları yönetiminin kurgulanması; eczane koçluğu ile potansiyeli ortaya çıkartarak farkındalığı artırma ve fark yaratacak mucizelere eşlik etme amaçlanır. Değişim ve gelişim eczacıya özel yönetsel, personele özel iletişim-satış beceri artırılmasına yönelik eğitimler ile tamamlanır.
Tüm uygulamalar, ölçme ve değerlendirmeler ile eczacıya raporlanır.


ECZANE PERSONELİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Eczaneye yetkin personel seçimi ya da mevcut personelin yetkinlik analizleri, görev dağılımı, performans ve geri bildirim görüşmeleri, prim-ödül sistemleri kurgulanması temel başlıklarının yanı sıra her eczaneye özel ihtiyaca göre içerik hazırlanır. 

Personel seçimi, yetkinlik bazlı mülakat görüşmeleri ve işe alımların yapılması
Mevcut personelin kişilik stili, yetkinlik ve gelişim alanı analizleri
Personele hedefler doğrultusunda koçluk / mentorluk yapılması ve liyakat çalışmaları 
Personel özlük işleri, ücret ve ödül politikaları revizyonları 
Eczane içi görev dağılımı, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi 
İş akışları ile işleyişte aksayan yönler tespit edilerek iyileştirme çalışmaları
Personel hedef ve prim sistemleri organizasyonu ve takibi
Yetkinlikler ve performans kriterlerinin tespit edilerek ölçme ve değerlendirme yapılması
Performans yönetim araçları kurgulanması ve geri bildirim görüşmeleri yapılması
Yetkinlik geliştirmeye dayalı araçlar ile eğitim / ödev / sınav ve birebir role-play çalışmaları

ECZACI YÖNETİCİ KOÇLUĞU 
Yönetici koçluk sürecinde seans konuları iş / özel alandan seçilebilir. Eczacı ile ihtiyaca göre çeşitli koçluk araçları ve birebir seanslar ile yüz yüze / online ilerlenir. 

  • Gelişen liderlik becerileri ile değişimin ve gelişimin başarıyla yönetilmesi amaçlanır. 
  • Hedeflenenler; stratejik planlama, SMART hedef verilmesi, delegasyon, etkili iletişim, çatışma ve müzakereleri yönetme, hedef ve performans gelişimi, delegasyon, zaman yönetimi, ekibe liderlik etme vb becerilerin geliştirilmesi gibi konular olabilir. 
  • Yönetici koçluğu minimum 4 seans ve her bir seans 60 dakika olarak yapılandırılır. 
  • Süreç başlangıcında ve sonunda değerlendirme profilleri ile koçluğun yarattığı fayda ölçümlenerek, gelişim değerlendirmesi rapor olarak sunulur. 
  • Seanslar min 1-2 max 4 haftada  bir kez olması önerilir ve yönetici seanstan eylem-ödev alarak ayrılır.
  • Seanslarda yöneticinin gelişmesine katkı sağlayacak ek testler uygulanır.