ECZANE PERSONEL PERFORMANS KOÇLUĞU

Sir John Whitmore “Performans için Koçluk” kitabında koçluğu şöyle anlatıyor: “Koçluk fark ettirmek, sorumluluk aldırmak ve yapacağına inandırmaktır. Koçluk, bir kişinin bireysel performansını en üst düzeye çıkarma potansiyelinin kilidini açar. Onlara öğretmekten ziyade öğrenmelerine yardımcı olur.” 
Eczane koçluğu; eczane ihtiyaçlarına göre yol haritası çıkarılarak ekibin potansiyelini en iyi şekilde kullanabileceği hedefe yönelik özel koçluk seansları ile takım koçluğu çalışmaları ve araçlarını içerir. 

Koçluğun ana ilkesi olan gizlilik güvencesi altında gerçekleştirilen seansların içeriği gizli kalır.

 • Eczane personeli ile performans koçluğu
 • Eczane ekibi ile takım koçluğu 

Personel / Performans Koçluğu

Bireyin hayallerini, hedeflerini, potansiyelini, birikimlerini ve yeterliliğini ortaya çıkarmasını sağlayan, bulunduğu mevcut durumdan tatmin olacağı bir üst seviyeye ulaştırmayı hedefleyen bir koçluk sürecidir. Eczacıdan alınacak brief ile personel ile belirlenecek gelişim hedeflerine yönelik olarak birebir yüz yüze koçluk yapılır.

 • Amaç, eczanede, iş hedeflerine ulaşmak için potansiyeli açığa çıkartmak, hız ve bağlılık ile hareket etme kapasitesini inşa etmektir. Bu aşamanın başarısı, kişilerin öz farkındalıkları gelişimi, dönüşümü ve değişen çevre ve hedeflere yönelik ne kadar ilerlemek istediğine bağlıdır.
 • İlk seansta kişinin mesleki ve özel hayat memnuniyetini ölçecek yaşam alanları ve 3D analizi çalışmaları yapılır, tutumları ve öne çıkan davranışları gözlemlenir. 
 • Performansta bir değişim yaratacak tutumlar, davranışlar ve temel değerler belirlenir. Bireyin performans engelleri analiz edilir ve koçluğun hangi aşamada yapılacağı planlanır.
 • Hedef seans görüşmeleriyle motivasyon, performans ve geri bildirim seansları planlanır.
 • Tüm personelin DISC (Kişilik Envanteri Testi) / SWOT / 270 Derece Ekip Yetkinlik Analizleri ve ihtiyaca göre önerilen diğer araçları yapılır.
 • Genel eczane değerlendirmeleri (bireysel seans içeriği hariç) yönetici özeti olarak raporlanır.


Takım Koçluğu 
Başarılı olmak için maddi imkânlar, nitelikli insanlar, güçlü bir lider ve şans gereklidir ama takım üyelerini birbirine bağlayacak bir “amaç birliği” yoksa başarılı olmak mümkün değildir. Takım koçluğu; bir takımın takım dinamiklerini geliştirmesine, potansiyelini açığa çıkartmasına performansının artmasına direkt etki eden en önemli kolaylaştırıcı yaklaşımdır. 

 • Takım koçluğu ile ekibin birbirini tanıması, işbirlikçi bakış açısı, farklılıkları kabul etmek ve değişimi yönetmek, takım içi iletişimin artışı ve çatışma yönetimi, çevik bakış açısı, pozitif bakış açısıyla artan potansiyel ve verimlilik sağlanır.
 • Bireylerin ve takımın güçlü yönlerine odaklanarak, yaratıcı çözümlere ulaşılması sağlanır.
 • Kurumun değerlerini anlayarak, ekibin ortak hedefe odaklanması sağlanır.
 • Etkin ve bütünleşmiş takımlar yaratmak ve ilişkiler geliştirmek eczanede performansı ve bağlanmayı arttırmaktır. 
 • Takım koçluğunda takım üyeleri, ortaya çıkardıkları yüksek motivasyon, performans ve sonuçlar itibariyle sürecin onlarda oluşturduğu pozitif tatmini deneyimlerler.
 • Eczane ekibinin gelişim ve değişim hedeflerine yönelik ihtiyaca göre farklı koçluk araçları kullanarak ilerlenir.